På vej mod B Corp certificering

Hos Yrolí er vi i gang med en spændende rejse mod at blive B Corp-certificeret. Denne certificering er en af de mest omfattende og respekterede inden for bæredygtighed og virksomhedsansvar, og vi er stolte af at tage dette skridt for at vise vores engagement i at skabe en positiv indflydelse på verden. Her kan du læse om, hvad B Corp er, hvorfor vi har valgt denne certificering, hvordan vi arbejder for at skabe forandring, og hvordan processen har været for os indtil nu. Vi ser frem til at dele vores fremskridt og håber at inspirere andre til også at tage del i denne vigtige bevægelse.

Hvad er B Corp?

B Corp-certificering er en global standard for, hvilken forskel en virksomhed gør for samfundet. Som certificeret B Corp forpligter man sig til at leve op til høje standarder både socialt, miljømæssigt og i forhold til gennemsigtighed. Virksomhederne skal dokumentere, at der er handling bag ordene gennem en omfattende vurdering kaldet B Impact Assessment (BIA). Denne vurdering omfatter over 100 spørgsmål fordelt på fem kategorier:. I dag er der mere end 8.000 B Corp-certificerede virksomheder i verden, heriblandt over 100 i Norden, der alle arbejder for at skabe en positiv forandring.

De fem kategorier i udredningen 

 • Governance(økonomi, ledelse, formål, virksomhedsstrukturer, procedurer og transparens, etc.)
 • Workers (medarbejderforhold: pension, forsikring, barsel, andre goder, medarbejderinddragelse, udvikling, osv.)
 • Community (diversitet, lighed og inklusion, partnerskaber, engagement i lokalmiljø og fællesskaber, værdikædestyring, mm.)
 • Environment (virksomhedens forbrug (vand, varme, el, affald) og udledninger, miljøindsatser, målsætninger og styringssystemer, indsatser på produktoptimering, certificeringer, mm.)
 • Customers (kundeinddragelse, dataanvendelse og sikkerhed, feedbackmekanismer, produktpåvirkning, etc.)

B Impact Assessment er tilpasset hver enkelt virksomhed baseret på marked, størrelse, sektor og industri. En virksomhed skal opnå mindst 80 point på sin BIA for at kunne indsende den til verificering. Pointene opnås gennem svarene, hvor jo mere positiv indflydelse, desto flere point. Du kan se, hvad andre B Corp-virksomheder har scoret og på hvilke kriterier her: [Find a B Corp](https://bcorporation.net).

B Corp er en bevægelse og et fællesskab af virksomheder, der ønsker at bruge deres forretning som en drivkraft for det gode. B Corps stræber efter at være de bedste for verden, ikke kun i verden. Dette fællesskab og ambition vil vi gerne være en del af! 

Hvorfor B Corp certificering?

Vi arbejder allerede med certificeringer for at skabe transparens omkring indholdet i vores produkter og dokumentere vores aktive valg omkring naturlige, økologiske og effektive ingredienser. Dette inkluderer også vores indsats for at vælge ingredienser og formler, der er skånsomme mod huden og vores planet. Derfor var det et naturligt skridt for os at vælge B Corp-certificering for at understøtte, at vi som virksomhed ikke kun tager ansvar for vores produkter, men også for vores måde at drive virksomhed på i verden.

Vi er forpligtede til at tage ansvar for og engagere os i vores medarbejdere, kunder, planeten og de fællesskaber og partnerskaber, vi indgår i. B Corp favner meget mere end blot vores produkter, og det synes vi er interessant. Det vil være værdifuldt for os at få verificeret, at vi også tager ansvar i alle andre dele af vores forretning og hele tiden gør vores bedste for at blive bedre og efterleve høje standarder for socialt og miljømæssigt ansvar.

Hvordan forsøger vi at skabe forandring med vores virksomhed?

 • Generelt ved at tale for en hudplejerutine med mindre forbrug og færre produkter, og ved at fremme brugen af effektiv hudpleje med certificerede naturlige og økologiske ingredienser.
 • Ved at skabe et inkluderende beauty-univers på tværs af alder og køn, så både mænd og kvinder i alle aldre føler sig set.
 • Ved at samarbejde med en lokal producent, der forstår vores høje krav til ingredienser og emballage, og som vil udvikle sammen med os for at bringe de bedste og mest effektive produkter på markedet.
 • Ved at involvere vores kunder i produktudviklingen, så vi kun skaber de produkter, de efterspørger, med den bedste formular.
 • Ved at vælge ingredienser med dokumenteret sporbarhed og sociale-økonomiske projekter knyttet til råmaterialernes oprindelsessted.
 • Ved at vælge certificerede ingredienser for at sikre, at der ikke er uønsket eller skadelig kemi i vores produkter, der kan være til skade for mennesker eller planeten.

Hvordan har processen været?

Processen har været krævende, men også meget inspirerende. B Corp-certificeringsprocessen giver anledning til mange overvejelser om, hvad vi som virksomhed kan, hvad vi gør, og hvad vi ønsker at være nu og i fremtiden. Dette har ført til betydelig udvikling, så vi nu står stærkere og mere professionelt. Udover at indhente forskellige informationer om vores virksomhed, producent og produkter, har vi også udviklet nye og opdateret eksisterende dokumenter, såsom en personalehåndbog og en Code of Conduct. Vi har også opdateret vores forretningsplan med strategiske initiativer og mål identificeret under processen.

Juridisk har vi ændret vores formålsbeskrivelse og vedtægter for at forpligte os til ansvar overfor mennesker og planeten og for at sikre, at vi inddrager vores interessenter i beslutningsprocesser.

Hvad håber vi på for resten af forløbet?

At nå denne milepæl er en stor bedrift for os, og vi er meget stolte af at have indsendt vores BIA. Meget af arbejdet har ligget i at indsamle politikker, strategier, processer og informationer. Det har været en stor læring og indsats, hvor vi siden juni 2023 har arbejdet på den første del af certificeringsprocessen sammen med rådgiver Camilla Egeberg Rasmussen (Sourcing House) og indsendte vores BIA i marts 2024 med en foreløbig score på 105,3 point. Vi har allerede fået de første opgaver i den næste proces med evaluering og derefter verificering og venter spændt på at få tilknyttet den analytiker, der skal gennemgå vores BIA.

Vi ser frem til de næste skridt, som vil kræve lige så meget af os, da vi vil blive testet på vores svar, dokumentation og score. Vi håber at afslutte processen med certificeringen i hånden, men hvornår og med hvilken score må tiden vise. Tidshorisonten for at blive færdigcertificeret virksomhed varierer, og vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt præcisere, hvornår vi er igennem hele processen og har vores "stempel".